Meermansklus
Elke klus een Meermansklus!

PRIVACY VERKLARING

Privacyverklaring Meermansklus.

Artikel 1: Inleiding

Hieronder vindt u de privacyverklaring van Meermansklus gevestigd in Onderdendam, en ingeschreven onder KvK-nummer 58751734.

In deze privacyverklaring zet ik uiteen hoe ik om ga met uw persoonsgegevens. Het beleid voldoet aan de AVG/GDPR wetgeving.

Artikel 2: Persoonsgegevens

2.1 Meermansklus verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze aan mij verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van persoonsgegevens die ik verwerk.

Naam

Adres

Woonplaats

Telefoonnummer

Email adres

Deze gegevens gebruik ik voor de volgende doeleinden:

Het verlenen of factureren van mijn diensten.

Ik moet u kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren.

Het verstrekken van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen (denk hierbij aan de Belastingdienst).

2.2 Als u informatie bij mij inwint en besluit geen gebruik te maken van mijn diensten dan bewaar ik uw persoonsgegevens niet. Emails die u naar mij stuurt worden na beantwoording verwijderd als u besluit geen gebruik te maken van mijn diensten.

Artikel 3: Recht op inzage en rectificatie

U mag te allen tijde de gegevens die Meermansklus van u heeft verzameld inzien of wijzigen als ze onjuist zijn. Hiervoor kunt u contact met mij opnemen.

Artikel 4: Derden

4.1 Meermansklus verstrekt uw gegevens niet zonder uw toestemming aan derden.

4.2 Als u toestemming heeft gegeven om uw persoonsgegevens met derden te delen dan heeft u het recht deze weer in te trekken.

4.3 Uitzondering op 4.1 en 4.2 is een verzoek van de Belastingdienst. Uw persoonsgegevens kunnen als bewijs voor mijn omzet met hun worden gedeeld.

Artikel 5: Website & Social media

Meermansklus houdt op zijn website en/of facebookpagina geen bezoekgegevens bij die tot een persoon herleidbaar zijn. De website maakt geen gebruik van cookies.

Artikel 6: Bewaartermijn

De in artikel 2 genoemde persoonsgegevens bewaar ik 7 jaar. Dit is omdat de belastingdienst tot 7 jaar terug om administratie en facturen kan vragen als bewijs voor de omzet.

Artikel 7: Beveiliging

Meermansklus neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met me op.

Artikel 8: Klachten

Bij schending van uw privacy heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.